Vad är mögel?

Mögel är ett samlingsnamn på alla mikroskopiska svampar som växer i form av flercelligagrenade trådar (hyfer). I ett sammanhängande nätverk är alla celler genetiskt identiska, och anses därför vara en individ. Mikroskopiska svampar som lever som ensamma celler kallas jäst.

Många olika svampar som inte är närmare släkt med varandra kan bilda mögel. De lever huvudsakligen på att bryta ned dött material, men kan växa i levande växter och insekter och framkalla sjukdom. Ett fruktat tillstånd hos människor med svår immunbrist är mögelväxt i lungor och bihålorgel.  Mögel i hus är vanligt på kallvindar och i krypgrunder, men andelen boende som uppger problem med fukt eller mögel är liten.

I drygt en tredjedel av alla småhus finns någon form av fukt eller mögel enligt besiktningarna. Motsvarande siffror för flerbostadshus och lokaler är cirka 10 respektive 20 procent. Även fuktskador som inte anses påverka inomhusmiljön är inräknade. I en tredjedel av hus med putsade träregelväggar har höga fuktnivåer uppmätts.

Håll koll på din krypgrund
Mer än varannan krypgrund drabbas av fuktskador eller mögel. Det gör krypgrund till en av de husdelar som oftast har problem. Kostnaden för att komma till rätta med fuktproblem i en krypgrund kan bli hög, från 30 000 kronor upp till 250 000 kronor är vanligt. I vissa fall kan det kosta ännu mer. Vanliga villaförsäkringar täcker sällan fuktskadorna, så att ha koll på sin krypgrund är en bra investering.


Tyvärr kommer problemen som en nyhet för många husägare i samband med en försäljning. Krypgrund är vanligt i hus byggda på 70-talet. Det finns även i hus från 40-talet och 50-talet, men kallas då för torpargrund.

Tecken på fuktproblem i en krypgrund
Det finns flera tecken på att krypgrunden kan vara härjad av fukt eller mögel. Det krävs oftast att du måste krypa in i krypgrunden för att upptäcka dem:

 • Lukt i huset märker du såklart utan att inspektera husgrunden, men du kan vara sent ute om detta är det första tecknet. Det brukar lukta källare.
 • Lukt av källare i husgrunden.
 • Om det känns fuktigt i husgrunden.
 • Fuktiga väggar och mark.
 • Synligt mögel.
 • Kondens på väggarna, oftast under sensommaren.

Så uppstår fuktproblem och mögel i en krypgrund

 • Krypgrundens ventilation kommer från luften utanför. När sommarvarm luft kommer in i den svala krypgrunden kyls den ned och fukt bildas. Detta gör att det aldrig blir varmt och torrt.
 • Fukten sätter sig i bjälklaget (4), som är av trä.

Kontakta expert vid misstanke om fuktproblem

Om du tror att krypgrunden drabbats av fukt eller mögel bör du kontakta en expert. Det går ofta att komma tillrätta med problemen med hjälp av en avfuktare.

Tips & Råd - Krypgrund

 • Kontrollera krypgrunden ett par gånger varje år, en gång på våren när eventuellt smältvatten kan ta sig in i krypgrunden, och en gång på hösten. Regelbundna inspektioner gör att det lättare att upptäcka problemen i tid.
 • Installera en fuktmätare i krypgrunden för att ta reda på fuktigheten.
 • Täck marken med till exempel plastfolie som håller länge och lägg stenar runt om så den ligger fast. Det skyddar mot fukt från marken.
 • Säkra att marken lutar bort från huset eller att dräneringen är bra. Vatten ska inte rinna in i krypgrunden.
 • Ta bort skräp och byggspill från krypgrunden.
  Källa: Anticimex


Få rapporterar besvär                                                                                    
Cirka 10 procent av lägenheterna och 15 procent av småhusen har någon gång varit föremål för skadeutredning på grund av fukt- eller mögelproblem, enligt vad de boende känner till. Enkäter till boende visar dock att få personer sätter eventuella hälsobesvär i samband med bostaden.

Upptäck och åtgärda                                                                                        
Enligt Boverkets förslag bör antal byggnader med fuktskador som medför oacceptabla hälsoproblem kunna minska från 36 procent 2008  till 5 procent till 2020 . Detta kan åstadkommas med hjälp av mera information fuktbesiktning vid försäljning av småhus och ett skolprojekt för att minska problemen i skolor och förskolor.

Frågor och svar om fukt och mögel                                                                    
Om du har hög fuktighet i en byggnadskonstruktion kan det leda till att du får mögel i ditt hus. Synliga tecken på fuktskada kan vara fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i mattan och tapeten eller att färg flagnar. Mögel kan se ut på olika sätt och ha olika färger. Ibland kan man känna mögellukt utan att du ser mögel eller någon fuktskada.

Vad kan jag göra och vem kan hjälpa mig vidare?                                              
Om du misstänker att du har fått fukt och mögel i din bostad är det viktigt att du förstår fuktorsaken som har gett problemet för att därefter kunna göra rätt åtgärder. Att förstå fuktorsaken kan vara svårt och ofta behöver du hjälp av en fuktexpert för att få en bra lösning på problemet. Du kan även få bra hjälp av ditt försäkringsbolag.

Vem ansvarar?                                                                                                  
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att utreda och åtgärda fukt- och mögelskador. Om du bor i ett flerfamiljshus och misstänker att du har en fuktskada ska du kontakta din fastighetsägare. Bor du i bostadsrättsförening ska du vända dig till styrelsen för föreningen. Äger du eget hem är du själv ansvarig. För att få hjälp kan du vända dig till ditt försäkringsbolag eller en fuktexpert.

KÄLLA: Boverket 2010

http://www.sp.se/sv/index/services/moist/Sidor/default.aspx


TX aggregaten kan vara lösningen.