TX Electronic control

Helt ny styrpanel med bl.a tydligare display än förut.

Möjliga styrvarianter kan vara t.ex rörelsesensor, koldioxidstyrning, hygrostat eller temperaturgivare. Inställningsmöjligheter kan t.ex vara: (Ytterligare information kommer inom kort.)

1. Dagdrift. Tilluftstemperaturen går att ställa in. Viktigt dock att tilluftstemperaturen inte är högre än rumstemperaturen. (Ej primär värmekälla)
2. Nattdrift. Aggregatet går på ca 20% av dagflödet. Kan tidsinställas.
3. Närvarogivare (PIR) gör att aggregatet slår om från nattdrift till dagdrift om någon går in i lokalen.
4. Forcerad drift. Ökar luftkapaciteten under kortare tid (10min).
5. Förlängd drift. Det går t.ex att förlänga dagdrift innan nattdrift slår på.
6. Automatisk by-pass. Luften kan gå förbi värmeväxlaren.