TX Control

TX Control är en modern digital styrpanel för styrning av alla TX aggregat.

Nätverkskort för PC-interface, RS485, är inbyggd. Flera aggregat kan parallellt kontrolleras via PC. Mjukvara för detta tillhandahålls av ADOTECH.

Möjliga styrvarianter kan vara t.ex. rörelsesensor, koldioxidstyrning, hygrostat eller temperaturgivare.

På styrpanelens display visas tilluftstemperatur och driftläge.

Här kan med enkla handgrepp t.ex. veckour, nattsänkning mm programmeras.

Batteribackup för veckouret finns. Inställda värden kan låsas så att utomstående ej kan göra förändringar.

För ytterligare frågor kring olika styrvarianter kontakta något av våra kontor.

Se också länken under bilden.

Manual för digital CPU-styrning