TX 3100A

Ett nyutvecklat koncept för ventilation i verkstäder, industrihallar, tvätthallar, lagerlokaler, gymnastiksalar, produktionslokaler mm.
Ventilationsaggregatet monteras genom taket med bara en takgenomföring, utan anslutning av andra kanaler.

ADOTECH AB har tecknat ett samarbetsavtal med en av Sveriges största hallbyggare, Borga Plåt i Skara. Aggregatet TX3100A är speciellt framtaget för stora hallar.

Användningsområden: Industrihallar, verkstäder, lagerbyggnader, tvätthallar, idrottshallar, ridhus, båthallar mm.
FTX aggregatet TX3100A monteras genom taket med bara en takgenomföring, utan anslutning av andra kanaler. Anläggningskostnaden blir låg jämfört med konventionella centralanläggningar då det inte behövs någon kanaldragning, brandspjäll eller ytterligare takhuvar. Innehåller en effektiv (75%) roterande värmeväxlare och eftervärmebatteri på 6kW. Bryts spänningen stänger automatiskt motorspäll så att kallras undvikes.

An error occured.