Styr

TX aggregaten går att styra på en mängd olika sätt genom de egna styrpanelerna.
Ett TX aggregat fungerar på samma sätt som ett centralt aggregat det vill säga det tar in luft, suger ut luft, filtrerar, värmer och värmeväxlar luft.

Skillnaden är att styrmöjligheten ökar då aggregaten är mindre, och kan placeras och styras individuellt. TX aggregaten kan självklart styras gemensamt om man t.ex. har fler aggregat i samma lokal som man vill ska operera på likartat sätt.

Några standardfunktioner är tilluftstemperatur och flödesinställning. (l/s) Det normala är att man har ett dagvärde och ett "lägre" nattvärde.

Med en närvarogivare (PIR) slår aggregatet automatiskt om till dagvärde om någon tillfälligt vistas i lokalen på natten. Ställer man styrpanelen i standby läge så stänger spjäll och motorerna. Aggregatet är ej längre i drift. Forcerad drift är ett annat läge, t.ex om man önskar en snabb "utluftning". Förlängd drift kan användas vid t.ex övertidsarbete. Klarar t.ex inte aggregatet att komma upp till inställd tillufttemperatur, sänks luftflödet automatiskt, så att värmeväxlare får större effekt.

Bypass funktion gör att tilluften ej går igenom värmeväxlaren. Koldioxidsensor gör att luftflödet anpassas efter "föroreningsgraden" Styrpanelen känner själv av ev. fel och ger felmeddelanden. Klocka,dagar och månad ställs manuellt in på styrpanelen.