Om Adotech

ADOTECH AB startade sin verksamhet 1992 med import från Danmark av mindre FTX aggregat avsedda för rumsplacering. Sedan har sortimentet utökats och omfattar idag även industriaggregat. Importen har under alla år skett från samma leverantör, Turbovex A/S.

Den danska leverantören säljer med framgång sina produkter på hela den europeiska marknaden. Adotech AB har kontor i Skellefteå.

Decentral ventilation

Ett Adotech TX aggregat fungerar på samma sätt som ett centralt ventilationsaggregat med kanaler. Det vill säga det tar in luft, suger ut luft, filtrerar, värmer och värmeväxlar luft. Skillnaden är att med ett Adotech TX aggregat behövs ingen kanaldragning, och därigenom inga brandspjäll samt att styrningen lätt går att göra på rumsnivå. Ett eller två hål genom vägg/tak är allt som krävs!

INGEN KANALDRAGNING.

TX aggregaten ger ett komplett ventilationssystem med tilluft, frånluft, värmeväxlare, filter, eftervärme & olika styralternativ. Kort sagt en väldigt kostnadseffektiv och flexibel ventilationslösning.