Funktionsprincip

INDUSTRIAGGREGAT

Principen bygger på att det i tak placeras ett aggregat som i sig agerar takgenomföring. Längden är valfri!
På utsidan av tak sitter en specialdesignad original takhuv, som tillåter till-och avluft utan kortslutning. På insidan sitter ett original till-och avluftsdon.

Se under rubriken "Industriventilation" för bilder, luftspridning mm

Fördelar:

  • Endast en takgenomföring
  • Inga kanaldragningar
  • Låg investeringskostnad jmf. med ett traditionellt ventilationssystem
  • Låg energiförbrukning
  • Roterande effektiv värmeväxlare
  • Avstängningsspjäll som stänger vid spänningsbortfall (Inget kallras)

Styrning kan ske med all på marknaden förekommande alternativ.
Kan t.ex. vara CO2 styrning, rörelsesensor, timer etc

Möjlighet till nätverksamhetsuppkoppling till PC.

Läs mer under rubriken "Styrmöjligheter"