Centralt eller decentralt ventilationssystem?

Sammanfattningsvis - Driften blir billigare och de individuella styrmöjligheterna fler med decentral ventilation.

Elförbrukningen för fläktarna i balanserad mekanisk ventilation är ett betydande ekonomiskt konto.
Det är därför viktigt för att minska tryckförlusterna i ventilationssystem.

Tryckfallet i centrala ventilationssystem beror på längden av ventilationskanalerna, antalet krökar i ventilationskanalerna, dimensionen hos ventilationskanalerna och de valda till- och frånluftsdonen.
Det är nödvändigt att begränsa förlusten så mycket som möjligt. För att kompensera det högre tryckfallet i ventilationssystemet måste mer energi i form av elektricitet användas för att tillhandahålla den nödvändiga luftväxling. Tryckförluster i centrala ventilationssystem är vanligtvis högre än i ventilationssystem för småhus. Det finns regler som säger att i flerfamiljshus bör inte energiförbrukningen överstiga 2100 J/m3 medan den inte bör överstiga 1200 J/m3 för småhus.

Elförbrukningen i decentraliserade anläggningar är lägre eftersom kanallängder kan minskas betydligt. Effektförbrukningen för luft minskas pga de kortare kanalerna som ger ett lägre tryckfall och därmed ett lägre effektbehov för fläktarna. Ett decentraliserat system har också den fördelen att den möjliggör anpassning och förvaltning av lägenheterna, som kan bidra till ett bättre inomhusklimat och ett lägre totalt ventilationsbehov.

En nackdel är dock att filtren sitter i respektive lägenhet. Går att lösas genom att fastighetsskötare har ett schema för regelbundna filterbyte i respektive lägenhet/lokal.

I ett centralt system har du ofta bara ett ställe där filtren sitter. Även här krävs regelbundna filterbyten.