Bostad

ADOTECH har flera vägghängda aggregat för att säkerställa ett gott inomhusklimat i bostäder.

Samma princip som för ett centralaggregat.
Det vill säga till-och frånluft, värmeväxlare,värmebatteri, filter & styr. Lämpliga användningsområden är t.ex villor, garage, förråd, lägenheter mm Lika till-och frånluftsflöden ger en balanserad installation.

Kontakta oss för ytterligare information, och läs mer om aggregat för bostadsventilation nedan.
TX 115A är även lämplig inom rumsventilation, dvs i andra lokaler än bostäder. Läs mer om TX 115A under fliken "Rumsaggregat". Med god bostadsmiljö idag kan menas att man har en för sitt ändamål tillräcklig stor och trivsam bostad med ett bra inomhusklimat. Bostaden bör vara så störningsfri från buller som det är möjligt med tanke på bostadens belägenhet såväl inomhus som i bostadens tillhörande utemiljö. Bostaden ska vara fri från fukt- och mögelproblem och inte avge hälsofarliga gaser till inomhusmiljön. Hälsofarliga gaser kan vara radon eller olika slags kolväteföreningar, som emitteras till luften från byggmaterial. För att undvika luftföroreningar och minska risken för fukt och mögel är det viktigt att luftkvaliteten i byggnader är bra. En väl fungerande ventilation kan bidra till att säkerställa detta. Felaktig ventilation kan bidra till att byggtekniska problem uppstår. Höga radonvärden i bostäder kan bidra till cancer. God ventilation i våra bostäder är viktigt både för vår och husets hälsa. Minst en gång varannan timme bör inomhusluften ersättas med ny uteluft. God luftkvalitet är viktig för välbefinnandet hos dem som vistas och arbetar i en lokal. Många drabbas av koncentrationsvårigheter, dålig trivsel och till och med sjukdomssymptom om inneklimatet är dålig. Ventilation är nödvändig för att upprätthålla en bra komfort. Materialen i byggnaden kan också ta skada av dålig ventilation på lång sikt och leda till ”sjuka hus syndromet”. Grundprincipen i ventilation är att ta in luften (tilluft) utifrån i ”rena” utrymmen såsom sovrum och vardagsrum och för ut den förbrukade luften (frånluft) i kök och badrum/toalett. I system med styrda luftflöden kan man ha både till- och frånluft i samma rum. God ventilation, med värmeåtervinning, sparar också energi, genom att energin i den varma inomhusluften tas tillvara och överförs till den inkommande kalla uteluften. Källa: Energimyndigheten 2010

TX 75A

Ett helt nytt aggregat för främst bostäder, men också mindre kontor och flyttbara lokaler. Det är ett stigande fokus på inneklimatets betydelse för inlärningsnivån. Med all rätta tycker vi och tillhandahåller flera aggregat som på ett enkelt och ekonomiskt försvarbart sätt kan lösa problemet. Designen gör att TX75A på ett fint sätt smälter in i omgivningen. Den arkitektritade designen är utvecklad för att bl.a passa vid sidan om fönstret, eller som en del av en större fönsterfasad. Styrning rum för rum, ger individuell tillfredställelse.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Dimension HxBxD mm: 1200x180x296 Luftflöde: max 22 l/s Temperaturverkningsgrad: 87.3% Filter: 2st klass F5 Spänning: 1x230V/50Hz

TX350A

Nästan osynlig ventilation med mycket hög värmeåtervinning och låg energiförbrukning. Estetiskt tilltalande. Aggregatet byggs in i fasaden. Ett ventilationsaggregat förbättrar inomhusklimatet i din bostad. Välj alltid ett aggregat med värmeåtervinning, då det ger lägre uppvärmningskostnad. TX 350A är utan kanalanslutning, endast två hål genom ytterväggen.
ekniska specifikationer
Dimension B x D x H: 662x336x1400mm
Kapacitet: 350 m³/h
Temperaturverkningsgrad: 90,5 %
Filter (standard): M5
Filter (option): F7
Vikt: 47 kg
El-anslutning: 1 ~ 230 V/50Hz
Effekt (motor): 2 x 82 W
Eftervärmebatteri-el (option): 650 W

TX HomeVex

För nybyggnation och renovering av flerbostadshus kan utformningen av ventilationen vara en utmaning.
TX HomeVex kombinerar fördelarna med decentraliserad ventilation med möjlighet att ventilera i flera rum på ett enkelt och effektivt sätt, även i kök och badrum. Komplett med el-värmebatteri, filter och värmeväxlare.

Lämpliga användningsområden kan vara studentbostäder, villor, provisoriska skollokaler, byggbodar mm
Ett aggregat per lägenhet kan serva flera rum.