Välkommen till Adotech

Adotech AB är sedan 25 år representant i Sverige för TURBOVEX A/S, en av Nordens och Europas största tillverkare av decentral ventilation. Ventilation (FTX) utan kanaldragning.

Kort historia

ADOTECH AB startade sin verksamhet 1992 med import från Danmark av mindre FTX aggregat avsedda för rumsplacering. Sedan har sortimentet utökats och omfattar idag även industriaggregat. Importen har under alla år skett från samma leverantör, Turbovex A/S Den danska leverantören säljer med framgång sina produkter på hela den europeiska marknaden. Adotech AB har kontor i Skellefteå.

An error occured.